Locaties

Sixmastraat 30-32 Leeuwarden

(058) 28 90 044

Molkenkelder 2 Leeuwarden, Techum

ook op een vierde locatie!

Wiardaplantage 3 Leeuwarden, Zuiderburen

Griene Leane 5         Stiens

  • Meisje 5 jaar antwoord ontkennend op mijn vraag of ze buiten gespeeld heeft op school. Oh, zeg ik, regende het? Ja, zegt zij: “rondjesregen” (hagel)
joeheooo