Over ons

Onze Logopediepraktijk

In onze praktijk werken 5 ervaren logopedisten. Wij zijn allen breed opgeleid en hebben daarnaast specialistische kennis en vaardigheden ontwikkeld gericht op de diverse aandachtsgebieden van de logopedie. Op onze individuele pagina’s kunt u hier meer over lezen.

Wij zijn allen kwaliteitsgeregistreerde logopedisten en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

logo kwal. nvlf

 

Wij willen u graag goede zorg verlenen en alles zorgvuldig organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met ons te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Lees meer…

 

joeheooo